Nieuwsbrief nummer 115, 1 september 2013

Uitnodiging workshop woensdag 2 oktober 2013
We willen je graag uitnodigen voor de Female Connection workshop "Arbeids- en Organisatieopstellingen" op woensdag 2 oktober, geleid door Ineke van Keulen. Hieronder vind je meer informatie over de workshop en hoe je je kunt aanmelden.

Workshop "Arbeids- en Organisatieopstellingen"
Stagnatie, verlies van vitaliteit, 'niet stromen', stilstand, krampachtigheid zijn voorbeelden van 'verstrikkingen' die zich in individuen of in systemen zoals een gezin, een afdeling, een bedrijf, een organisatie, een vereniging, een werkrelatie of een hulpverlener-cliënt relatie kunnen voordoen. Ook in huizen, op een werkplek, op een stuk grond/aarde, in wijken kunnen we dergelijke blokkades constateren.

Concreet kan een Arbeids- en Organisatieopstelling dienstbaar zijn bij vragen over
- werksituaties, bemensing, overlegstructuren en productiestromen
- keuzes op zakelijk, beleidsmatig, financieel en persoonlijk gebied
- eigen functioneren als professional in management & hulpverlening
- problemen tussen personen, tussen afdelingen, tussen de organisatie en de markt
- de eigen loopbaan, de functie, het werk, (werk)relaties
- huizen, werkplek, land waar de energie blokkeert en/of mensen en dieren ziek worden.

Meer informatie over de visie en werkwijze van Ineke van Keulen is te lezen op haar
site. Hier staat ook wat een opstelling kan opleveren, voor alle deelnemers aan een opstelling, maar vooral voor degene die een vraag stelt Het is van belang om deze informatie door te lezen, omdat een opstelling een grote impact kan hebben.

 

Ineke van Keulen

`Vanaf 1999 heb ik ervaring als opsteller. Sindsdien begeleidde ik ongeveer 4.000 opstellingen, zowel Familie- , Organisatie- als andere Syteemopstellingen. Ik behoor tot de kleine groep mensen die het opstellingenwerk in Nederland introduceerden. Vanaf 1997 heb ik me in dit werk bekwaamd via trainingen en workshops bij Bert Hellinger, Gunthard Weber, Hunter Beaumont, Albrecht Mahr en anderen.

Inmiddels ben ik 45 jaar therapeute. Ik maak gebruik van een uitgebreid scala van methoden en technieken die gericht zijn op de laag van de persoonlijkheid en van inzichten in systemische wetmatigheden en van werkwijzen die toegang geven tot de laag van de ziel van de persoon en zijn familiesysteem.´

www.opstellingen-zuidlimburg.nl

Naast deze algemene informatie nog het volgende:
• Tijdens deze workshop zal Ineke ons een introductie geven over organisatieopstellingen. Er vinden 2 opstellingen plaats.
• Voor een juiste balans in de workshop, zorgt Ineke voor 3-6 mannelijke representanten. Deze personen hebben ervaring met opstellingen.
• Ineke maakt duidelijke keuzes in haar systemisch werken en kiest ervoor om contact te maken met de laag van de ziel van het systeem dat opgesteld wordt. Het werken op deze laag geeft diepgang aan inzichten en ervaringen.
Als je interesse hebt om een vraag in te brengen, kun je dit melden bij je aanmelding. Het is belangrijk dat je tevoren de informatie van de website doorneemt, aangezien de opstelling voor de vraagsteller grote impact kan hebben. Voorbeeldvragen voor een opstelling vind je op de pagina ''
werkwijze".
• Ineke bepaalt tijdens de bijeenkomst wie een vraag mag inbrengen. Extra kosten voor diegenen die een opstelling krijgt zijn € 80.
• Van iedere deelnemer wordt verwacht als plaatsvervanger beschikbaar te zijn. Je kunt dus niet alleen als toeschouwer deelnemen aan deze workshop.
• Er wordt veel belang gehecht aan het aspect van privacy bewaking.
• De workshop is gepland tot ca 19.00 uur. Houd er rekening mee dat het soms later afgelopen kan zijn. Aanwezigheid tot het einde van de workshop is noodzakelijk.
• Neem sloffen mee voor je eigen comfort. Er is vloerverwarming aanwezig.

Programma
13.30 Ontvangst met koffie en thee
14.00-15.00 uitleg gedachtegoed en werkwijze Systemische Opstellingen
15.00-16.45 opstelling 1
16.45-17.15 pauze
17.15-19.00 opstelling 2
19.00-22.00 Borrel en walking diner

Locatie, kosten en aanmelding
De workshop vindt plaats in Stilteplek Hof van Bommerig, Bommerigerweg 30, 6281 BT Mechelen. De workshop start om 14.00 uur tot ca 19.00 uur. Aansluitend drinken we graag samen een borrel en genieten van een walking dinner.

De kosten voor de workshop, eten en drankjes bedragen € 110 pp (incl. BTW), € 125 (incl. BTW) voor niet-leden. Vragenstellers betalen € 80 pp extra.

Je kunt je aanmelden via e-mail jacqueline@femaleconnection.nl, geef aan of je interesse hebt om een vraag in te brengen. De inschrijving is definitief na ontvangst van je betaling van het bedrag op rekeningnummer 811.46.81 tnv Projacq Management BV te Mechelen. Voorafgaand aan de workshop ontvang je een factuur en bevestiging per e-mail.

We hebben maximaal 16 plaatsen voor deze workshop. Introducés zijn van harte welkom.

Agenda Female Connection 2013/14
Houd de agenda in de gaten op de web site. De komende maanden wordt het programma voor 2014 verder ingevuld. Wil je verzekerd zijn van een plek bij een van deze workshops, meld je dan alvast aan via jacqueline@femaleconnection.nl.

datum tijd thema workshop trainer locatie

woensdag 11-9-2013

17.30-22.30

Leven naar je waarden, hoe doe je dat?

Aline Kruit
www.kruitknops.nl

La Source, Schin op Geul

woensdag 2-10-2013

14.00-22.30 

Arbeids- en Organisatieopstellingen

Ineke van Keulen
www.opstellingen-zuidlimburg.nl

Hof van Bommerig, Mechelen

zaterdag
2-11-2013

avond

Ladies night naar smart&sexy theatershow

Lisa Portengen
www.smartensexy.nl

Munttheater Weert

donderdag
14-11-2013

17.30-22.30

The Work van Byron Katie

Paul Lenferink
www.linnsittard.nl

La Source, Schin op Geul

woensdag 11-12-2013

19.00-22.30

Filmavond “De 7 spirituele wetten voor succes” van Deepak Chopra

 

La Source, Schin op Geul

woensdag 29-1-2014

19.00-22.30

Interactieve boekbespreking "Noten gekraakt"

Mirtel Gommans
www.notengekraakt.nl

La Source, Schin op Geul

dinsdag
8-4-2014

15.00-22.30

Spiritueel Vergeven

Paul Lenferink
www.linnsittard.nl

La Source, Schin op Geul

woensdag 18-6-2014

17.30-22.30

Balans in werk en leven

Jacqueline Wenting
www.balansinwerkenleven.eu

La Source, Schin op Geul

Wil jij meer inzicht verwerven via de krachtige methode van systemische opstellingen, begeleid door een zeer ervaren en professionele therapeute in een veilige omgeving? Meld je dan aan voor 2 oktober!

Hartelijke groeten,

Eef Langenveld, eef@femaleconnection.nl
Jacqueline Wenting, jacqueline@femaleconnection.nl

Bekijk de web-site www.femaleconnection.nl