Nieuwsbrief nummer 158, 18 januari 2016

Uitnodiging workshop vrijdag 26 februari
We nodigen je van harte uit voor de bijzondere workshop "Trilling, resonantie en heling" op vrijdag 26 februari 2016 onder leiding van Andre Brants.

In de afgelopen 3 jaar heeft Andre deze workshop voor ons verzorgd en dit heeft zoveel los "getrild", opgeruimd en geheeld bij de deelneemsters, dat we op verzoek van de deelneemsters deze opnieuw op de agenda zetten. Hieronder vind je meer informatie over de workshops en hoe je je kunt aanmelden.

Workshop "Trilling, resonantie en heling"
Iedereen heeft wel een lied of een compositie die ons, wanneer we het horen, terugbrengt naar een tijd of meteen een gevoel in ons naar boven brengt. Het gevoel kan blijdschap maar ook verdriet zijn, duidelijk is dat muziek c.q. geluid iets met ons doet.

De Tibetaanse monniken die al heel lang met behulp van klankschalen en de stem, door mantra’s te zingen, hun lichaam revitaliseren zijn een goed voorbeeld van de wisselwerking tussen lichaam en geluid.
In deze workshop zal er onder andere gewerkt worden met muziek, klankschalen, stemvorken en de stem. Ons lichaam wordt opnieuw meer en meer gevoelig voor de werking van geluid.

In eerste instantie zal men zelf kunnen ervaren welk geluid, instrument ons meer of minder raakt. We zullen voelen waar een klankschaak of klankbuis “binnen komt”.
In tweede instantie zal er middels muziek en geluid een diepere ontspanning ervaren kunnen worden.
In derde instantie zal er gericht geluid en de trilling/resonantie van een specifiek geluid ingezet worden om heling te bewerkstelligen. Waarbij heling gezien moet worden in het vrijmaken van opgekropte en/of onderdrukte spanning en/of emoties.

Ter ondersteuning zullen Healing Arts druppels of sprays gericht worden ingezet ter ondersteuning van het doorbreken van belemmerende gedragspatronen. Healing Arts zijn resonantie middelen, ontwikkeld door Joanne van Wijgerden. Zie ook www.healingarts.nl.

De workshop vraagt om jezelf en elkaar open te willen ontmoeten en kan heftige fysieke en emotionele reacties teweegbrengen. Zoals altijd zal er een veilige omgeving gecreëerd worden en zal Andre deze processen op een deskundige en liefdevolle wijze begeleiden. De samenstelling van de groep is ook nu weer leidend voor welk thema('s) aan bod zullen komen. Daarnaast is er ook aandacht voor ieders individuele proces.

Andre Brants

Na 23 jaar in de gezondheidszorg werkzaam te zijn te geweest heeft Andre Brants zich begin 2006 in Buchten/Born gevestigd als spiritueel coach en Lichtwerker.

"Tijdens mijn werk in de zorg werd ik me er steeds meer van bewust dat er meer is tussen hemel en aarde. Vanaf 1989 heb ik me middels cursussen en workshops ontwikkeld, in eerste instantie op het "paranormale" gebied. Tijdens deze ontwikkeling werd ik me bewust dat het paranormale maar een deel is van wat we spiritualiteit noemen. Mijn zoektocht heeft me naar het EDDA centrum geleid waar ik de opleiding volgde tot Lichtwerker/ Energetisch heler. Twee jaar geleden hebben we het Edda Centrum overgenomen en zetten deze nu voort onder de naam 'Im’- Ik Ben.

Mijn intentie is om door met mensen te werken, de mens naar zich/haar zelf terug te brengen. Doel hiervan is om de mens zijn eigen helend vermogen te (re)activeren en hierdoor de mens weer in zijn/haar eigen kracht terug te brengen."

www.brantsspiritualcoaching.nl
www.im-ikben.nl

André zal samen met de begeleiding van de Hathor’s energetisch een veld neerzetten waardoor de werking intensiever ervaren kan worden. Voor meer info hierover is het boek “Het Hathor materiaal” van Tom Kenyon een aanrader.

Programma
vanaf 13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
13.30–ca 19.00 uur: Workshop incl. pauze
19.00-22.30: Borrel en diner

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in La Source in Schin op Geul (www.lasource.nl). Adres: Strucht 6, Schin op Geul. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten en aanmelding
De kosten voor de bijeenkomst incl. workshop, drankjes en diner bedragen € 110 pp (incl. BTW), € 125 (incl. BTW) voor niet-leden. Introducés zijn van harte welkom. Minimaal aantal deelnemers is 8 personen, maximaal 12 personen.

De volgende personen hebben zich reeds aangemeld:
Annelies Penders
Rianne Peters
Eef Langenveld
Jacqueline Wenting

Je kunt je aanmelden via e-mail jacqueline@femaleconnection.nl.  De inschrijving is definitief na ontvangst van je betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN NL90 INGB 0008 1146 81 tnv Projacq Management BV te Mechelen. Voorafgaand aan de workshop ontvang je een factuur per e-mail.

Agenda Female Connection 2016
Houd de agenda in de gaten op de web site. De komende maanden wordt het programma voor 2016 verder ingevuld. Wil je verzekerd zijn van een plek bij een van deze workshops, meld je dan alvast aan via jacqueline@femaleconnection.nl.

datum tijd thema workshop trainer locatie

vrijdag
26-2-2016

13.00-22.30

Trilling, resonantie en heling

André Brants
www.brantsspiritualcoaching.nl

La Source, Schin op Geul

april 2016

14.00-22.30

Je lichaam als klankbord

Rozemarie Heggen
Nicole Brants
www.rozemarieheggen.nl
www.brantsspiritualcoaching.nl

La Source, Schin op Geul

dinsdag
31-5-2016

17.30-22.30

Een snelcursus in wonderen

Lisa Portengen
www.smartensexy.nl

La Source, Schin op Geul

woensdag 22-6-2016

17.30-22.30

Leren van je kinderen

André Brants www.brantsspiritualcoaching.nl

La Source, Schin op Geul
September 2016 17.30-22.30 Wijze vrouwen

Rianne Peters
www.ikbenzo.nu
Jacqueline Wenting
www.balansinwerkenleven.eu

La Source, Schin op Geul

We kijken opnieuw uit naar deze bijzondere en helende workshop en hopen jullie 26 februari te zien!

Hartelijke groeten,

Eef Langenveld, eef@femaleconnection.nl
Jacqueline Wenting, jacqueline@femaleconnection.nl

Bekijk de web-site www.femaleconnection.nl