Nieuwsbrief nummer 161, 10 maart 2016

Uitnodiging workshop donderdag 7 april
We nodigen je van harte uit voor de workshop "Je lichaam als klankbord" op donderdag 7 april 2016 onder leiding van Rozemarie Heggen en Nicole Brants.

Workshop "Je lichaam als klankbord"
H
et menselijke lichaam is lange tijd alleen als materie beschouwd, als enkel het uitvoerende deel van de geest, dat geboren werd, moest werken, ziek werd en dood ging. In de spirituele wereld zag men het als inferieur aan de ziel of het boven zintuiglijke, en eigenlijk iets wat je moest negeren of wat er minder toe deed.  

Nu wordt het langzaam duidelijk, dat het lichaam meer is dan een omhulsel of uitvoerend orgaan van de ziel. Het is je eigen database van informatie over jouw unieke goddelijke ZIJN. Het bewustzijn kan niet uitbreiden, je licht kan niet sterker worden en je trilling kan niet verhogen zonder dat het lichaam meegaat in deze verhoging. Alles is EEN. Door je bewust te worden van de signalen van je lijf, en wat het van je vraagt, kom je in dieper contact met jezelf, en ben je o.a. in staat om jezelf te helen.  

In de workshop gaan we bewust ervaren wat je lichaam signaleert, of je aanwezig bent, en wat je eventueel er van weerhoudt om er te ZIJN. We gaan enkele tools gebruiken, zoals klank en aanraking, die ons hierbij kunnen helpen.   Klank is een zuivere en universele taal, die het lichaam verstaat. Door klank kan je lichaam zich openen, herinneren, blokkades vrijmaken en beter doorstromen. Want klank draagt bewustzijn. Alles trilt, heeft een frequentie, en alles wat je belichaamt wordt in trilling uitgedrukt. D.m.v. intentie kan klank ingezet worden om diepere lagen in jou aan te raken, waardoor het mogelijk is oude ballast uit aura en cellen weg te nemen die het leven vanuit je Ware Natuur in de weg staat.  

Ook fysieke aanraking, die vanuit een totaal aanwezig zijn, onvoorwaardelijke liefde en wederzijds respect gebeurt, kan dit effect hebben. De instrumenten die gebruikt worden zijn o.a. stem, kristallen klankschalen en de contrabas.  

Deze middag zal er speciale aandacht aan het innerlijke kind gegeven worden. Het innerlijke kind bestaat op vele niveaus of dimensies. Je kunt het zien als een energetisch pakketje dat zeer aanwezig is in je buik, en dat, of je je er bewust van bent of niet, richting aan je leven geeft. Het is een graadmeter en kompas. Het is van essentieel belang een goede verbinding met je innerlijke kind te hebben, en je bewust te zijn van wat er in haar speelt. Ze is de poort naar bevrijding, groei en vitaliteit.

Programma
13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur: Workshop
19.00-22.30 uur: Borrel en diner  

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in La Source in Schin op Geul (www.lasource.nl). Adres: Strucht 6, Schin op Geul. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten en aanmelding
De kosten voor de bijeenkomst incl. workshop, drankjes en diner bedragen € 110 pp (incl. BTW), € 125 (incl. BTW) voor niet-leden. Introducés zijn van harte welkom. Minimaal aantal deelnemers is 8 personen, maximaal 12 personen.

Je kunt je aanmelden via e-mail jacqueline@femaleconnection.nl.  De inschrijving is definitief na ontvangst van je betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN NL90 INGB 0008 1146 81 tnv Projacq Management BV te Mechelen. Voorafgaand aan de workshop ontvang je een factuur per e-mail.Rozemarie Heggen en Nicole Brants

Rozemarie's passie is om d.m.v. klank het leven te doorgronden. Ze is professioneel musicus, ervaren therapeut en klank heler en weet hoe met klank te werken om een diepe transformatie mogelijk te maken: "Ik begeleid als therapeut o.a. vrouwen om diep in hun buik en bekken te zakken, zodat ze in staat zijn zich ten volle met zichzelf en hun innerlijke kind te verbinden. Ik geloof dat gezonde relaties en een gezonde wereld alleen kunnen bestaan als er individuele balans is."

Nicole is energetisch therapeut en Lichtwerker: "Waar mijn leven grotendeels gericht was op zorg en aandacht voor de ander, ben ik nu steeds meer bezig met zorgen voor mijzelf. Mijn lichaam leer ik steeds meer zien als mijn klankbord. Hoe reageer ik op situaties, mensen, geluiden, en hoe laat mijn lijf mij voelen als ik niet bij mezelf ben of blijf. Het is een continue proces van bewust worden en ontdekken, innerlijke groei. Ik zie mensen, en mijzelf als magische wezens die alles in zich hebben om zichzelf te helen en een liefdevolle wereld te scheppen."

www.pinkdragon.nl www.brantsspiritualcoaching.nl

Agenda Female Connection 2016
Houd de agenda in de gaten op de web site. Wil je verzekerd zijn van een plek bij een van deze workshops, meld je dan alvast aan via jacqueline@femaleconnection.nl.

datum tijd thema workshop trainer locatie

donderdag
7-4-2016

14.00-22.30

Je lichaam als klankbord

Rozemarie Heggen
Nicole Brants

www.pinkdragon.nl
www.brantsspiritualcoaching.nl

La Source, Schin op Geul

dinsdag
31-5-2016

17.30-22.30

Een snelcursus in wonderen

Lisa Portengen
www.smartensexy.nl

La Source, Schin op Geul

woensdag 22-6-2016

17.30-22.30

Leren van je kinderen

André Brants www.brantsspiritualcoaching.nl

La Source, Schin op Geul

donderdag 22-9-2016

17.30-22.30

Wijze vrouwen

Rianne Peters
Jacqueline Wenting
www.ikbenzo.nu  
www.balansinwerkenleven.eu

La Source, Schin op Geul

dinsdag
18-10-2016

17.30-22.30

Je persoonlijke kompas

Suze Frijns-Thomma
www.managementor.nl

La Source, Schin op Geul

donderdag 8-12-2016

19.00-22.30

Filmavond

La Source, Schin op Geul

We kijken uit naar een bijzondere en helende workshop en hopen jullie 7 april te zien!

Hartelijke groeten,

Eef Langenveld, eef@femaleconnection.nl
Jacqueline Wenting, jacqueline@femaleconnection.nl

Bekijk de web-site www.femaleconnection.nl