Nieuwsbrief nummer 181, 10 oktober 2018

Uitnodiging workshop vrijdag 2 november
We nodigen je van harte uit voor de bijzondere workshop "Trilling, resonantie en heling" op vrijdag 2 november 2018 onder leiding van Andre en Nicole Brants.

In de afgelopen 4 jaar heeft Andre deze workshop voor ons verzorgd en dit heeft zoveel los "getrild", opgeruimd en geheeld bij de deelneemsters, dat we deze workshop dit jaar weer opnieuw op de agenda zetten. Hieronder vind je meer informatie over de workshops en hoe je je kunt aanmelden. LET OP: er is nog maar een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. indien je je eerder hebt aangemeld, graag een herbevestiging dat je er bij zult zijn.

Workshop "Trilling, resonantie en heling"
Iedereen heeft wel een lied of een compositie die ons, wanneer we het horen, terugbrengt naar een tijd of meteen een gevoel in ons naar boven brengt. Het gevoel kan blijdschap maar ook verdriet zijn, duidelijk is dat muziek c.q. geluid iets met ons doet.

De Tibetaanse monniken die al heel lang met behulp van klankschalen en de stem, door mantra’s te zingen, hun lichaam revitaliseren zijn een goed voorbeeld van de wisselwerking tussen lichaam en geluid.
In deze workshop zal er onder andere gewerkt worden met muziek, klankschalen, stemvorken en de stem. Ons lichaam wordt opnieuw meer en meer gevoelig voor de werking van geluid.

In eerste instantie zal men zelf kunnen ervaren welk geluid, instrument ons meer of minder raakt. We zullen voelen waar een klankschaak of klankbuis “binnen komt”.
In tweede instantie zal er middels muziek en geluid een diepere ontspanning ervaren kunnen worden.
In derde instantie zal er gericht geluid en de trilling/resonantie van een specifiek geluid ingezet worden om heling te bewerkstelligen. Waarbij heling gezien moet worden in het vrijmaken van opgekropte en/of onderdrukte spanning en/of emoties.

Ter ondersteuning zullen Healing Arts druppels of sprays gericht worden ingezet ter ondersteuning van het doorbreken van belemmerende gedragspatronen. Healing Arts zijn resonantie middelen, ontwikkeld door Joanne van Wijgerden. Zie ook www.healingarts.nl.

De workshop vraagt om jezelf en elkaar open te willen ontmoeten en kan heftige fysieke en emotionele reacties teweegbrengen. Zoals altijd zal er een veilige omgeving gecreŽerd worden en zal Andre deze processen op een deskundige en liefdevolle wijze begeleiden. De samenstelling van de groep is ook nu weer leidend voor welk thema('s) aan bod zullen komen. Daarnaast is er ook aandacht voor ieders individuele proces.

Een verzoek: neem zelf een dekentje, kussen, matje en lekkere sokken mee.

Andre en Nicole Brants

Na 23 jaar in de gezondheidszorg werkzaam te zijn te geweest heeft Andre Brants zich begin 2006 in Buchten/Born gevestigd als spiritueel coach en Lichtwerker.

Beiden geboren in Limburg, Nederland in 1964. Sinds 1984 volgen we samen onze weg. Sinds 2017 werken en wonen we in het hart van Italie.

Vanuit de reguliere gezondheidszorg leidde het hart ons de spirituele wereld in. We ontwikkelden ons via diverse opleidingen en trainingen naar een eigen praktijk en opleidingscentrum in spiritueel coachen, energetische behandelingen en Lichtwerk.

Het verlangen om steeds meer te ZIJN en leven vanuit het hart zorgde voor een flow van veranderingen, en bracht ons naar het hart van ItaliŽ waar we een nieuw thuis hebben gevonden.

Hier bouwen we aan een manier van leven die uitgaat van ieders talenten, multidimensionaliteit en van wat ons bindt. Leven vanuit het hart, wederzijds respect, ont-moeten, openheid, verbinding en contact met de natuur zijn de voornaamste kernbegrippen.'

In de afgelopen jaren hebben Andre en Nicole deze workshop al diverse malen voor ons verzorgd en dit heeft zoveel los "getrild", opgeruimd en geheeld bij de deelneemsters, dat deze opnieuw op de agenda staat.

www.dalcuorelife.com 

Andrť zal samen met de begeleiding van de Hathor’s energetisch een veld neerzetten waardoor de werking intensiever ervaren kan worden. Voor meer info hierover is het boek “Het Hathor materiaal” van Tom Kenyon een aanrader.

Programma
vanaf 13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
13.30–ca 19.00 uur: Workshop incl. pauze
19.00-22.30: Borrel en diner

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in La Source in Schin op Geul (www.lasource.nl). Adres: Strucht 6, Schin op Geul. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten en aanmelding
De kosten voor de bijeenkomst incl. workshop, drankjes en diner bedragen € 125 pp (incl. BTW), € 140 (incl. BTW) voor niet-leden. Introducťs zijn van harte welkom. Minimaal aantal deelnemers is 8 personen, maximaal 12 personen.

De volgende personen hebben zich eerder al aangemeld:
Resi Penders
Maryse Vissers 
Suze Thomma
Yvonne Bessems
Tamara Spoelder
Conny Wenting
Ineke Griede
Nicole Ehlers 
Rianne Peters
Eef Langenveld
Jacqueline Wenting
Graag een herbevestiging of je er bij bent.

Je kunt je aanmelden via e-mail jacqueline@femaleconnection.nl.  De inschrijving is definitief na ontvangst van je betaling van het bedrag op rekeningnummer IBAN NL90 INGB 0008 1146 81 tnv Projacq Management BV te Mechelen. Voorafgaand aan de workshop ontvang je een factuur per e-mail.

Agenda Female Connection 2018
Houd de agenda in de gaten op de web site. Wil je verzekerd zijn van een plek bij een van deze workshops, meld je dan alvast aan via jacqueline@femaleconnection.nl.

datum tijd thema workshop trainer(s) locatie
vrijdag
2-11-2018
13.00-22.30 Trilling, resonantie en heling Andre en Nicole Brants
www.dalcuorelife.com
La Source, Schin op Geul

dinsdag
11-12-2018

19.00-22.30

Filmavond

La Source, Schin op Geul

We kijken opnieuw uit naar deze bijzondere en helende workshop en hopen jullie 2 november te zien!

Hartelijke groeten,

Eef Langenveld, eef@femaleconnection.nl
Jacqueline Wenting, jacqueline@femaleconnection.nl

Bekijk de web-site www.femaleconnection.nl