Nieuwsbrief nummer 86, 2 februari 2012

Uitnodiging workshop dinsdag 13 maart 2012
We willen je graag uitnodigen voor de Female Connection workshop "Lichaamswerk" op dinsdag 13 maart, geleid door Marga Sleijser. Hieronder vind je meer informatie over de workshop en hoe je je kunt aanmelden.

Workshop "Lichaamswerk"
Na de zeer interessante workshop met Marga in maart 2011 over Gestaltcoaching, over je kracht, je waarde en hoe dicht je bij jezelf kunt blijven, werd door de deelneemsters de interesse uitgesproken om in een workshop dieper in te gaan op het thema Lichaamswerk.

Met lichaamswerk herstel of verbeter je het contact met je eigen lichaam. Je wordt levendiger en expressiever en meer aanwezig in het huidige moment: in contact met jezelf en jouw omgeving. Je leert stap-voor-stap verkrampingen en oude patronen los te laten en een nieuwe levenshouding te ontwikkelen.

Deze therapie is ontstaan uit de bio-energeticaleer van Alexander Löwen en helpt om het harmonische evenwicht te vinden tussen het volgen van (gevoels)impulsen enerzijds en het verstand anderzijds.

Net als bij Gestalttherapie werk je aan het loslaten van oude, beperkende denkpatronen en ontstaat ruimte voor nieuwe keuzemogelijkheden. Je leert letterlijk op eigen benen staan doordat je op een andere manier naar jouw problemen kunt kijken en er soepeler mee kunt omgaan.

Marga Sleijser

Marga Sleijser (1947) volgde na een loopbaan als docente in het onderwijs onder meer de basistraining Haptonomie van Frans Veltman te Overasselt, de opleiding Gestalttherapie en de opleiding Lichaamstherapie van B.O.L.T. in Nieuwaal.

In 1991 startte zij in Gulpen haar Praktijk voor Gestalt-coaching en Lichaamswerk. Marga Sleijser is getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2007 is de praktijk naar Maastricht verhuisd en is nu gevestigd op het Céramique terrein op loop afstand van het station.

www.margasleijser.nl 

Tijdens de workshop worden er oefeningen gedaan en ook bewogen en gedanst op muziek om te ervaren, voelen, beleven zonder oordeel en je lichaamsbewustzijn te vergroten. Bij lichaamswerk sta je letterlijk stil bij jezelf. De signalen die het lichaam geeft, leer je herkennen en serieus te nemen. Eenvoudige oefeningen geven zicht op je houding, op spanningen in je lichaam, op blokkades en verkrampt gedrag. Binnen de veiligheid van de oefensituatie kunnen bestaande spanningen en verkrampingen geaccepteerd en vervolgens losgelaten worden. Daardoor ontstaat er ruimte om nieuwe ervaringen op te doen. Het vergroten van het lichaamsbewustzijn heeft tot gevolg dat je meer greep krijgt op je leven en daardoor beter in staat bent hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Dit laatste is een voorwaarde om gezond te zijn en te blijven.

Als deelnemer vragen we je te zorgen voor makkelijke kleding met warme sokken en/of sloffen.

Programma
vanaf 14.30 uur: ontvangst met koffie en thee
15.00–18.30 uur: workshop incl. pauze
18.30-22.30 borrel en diner

Locatie, kosten en aanmelding
De workshop vindt plaats in La Source in Schin op Geul (www.lasource.nl). De workshop start om 15.00 uur tot ca 18.30 uur. Aansluitend drinken we graag samen een borrel en zullen we door gastheer Ton Becker worden verwend met een diner. Adres La Source: Strucht 6, Schin op Geul. Er is voldoende parkeergelegenheid.

De kosten voor de workshop, eten en drankjes bedragen € 110 pp (incl. BTW), € 125 (incl. BTW) voor niet-leden.

Je kunt je aanmelden via e-mail jacqueline@femaleconnection.nl . De inschrijving is definitief na ontvangst van je betaling van het bedrag op rekeningnummer 811.46.81 tnv Projacq Management BV te Mechelen. Voorafgaand aan de workshop ontvang je een factuur en bevestiging per e-mail.

We hebben maximaal 14 plaatsen voor deze workshop. Introducés zijn van harte welkom.

Agenda Female Connection 2012
Houd de agenda in de gaten op de web site. De komende maanden wordt het programma voor 2012 verder ingevuld. Wil je verzekerd zijn van een plek bij een van deze workshops, meld je dan alvast aan via jacqueline@femaleconnection.nl.

datum tijd thema workshop trainer locatie

donderdag
2-2-2012

19.00-22.30

Met de juiste voeding naar een hoger bewust-zijn

Katinka Gerrits
www.katinkagerrits.nl

La Source, Schin op Geul

dinsdag
13-3-2012

15.00-22.30 Lichaamswerk

Marga Sleijer
www.margasleijser.nl

La Source, Schin op Geul

donderdag 5-4-2012

14.00-22.30

Familieopstelling

Ineke van Keulen
www.opstellingen-zuidlimburg.nl

Hof van Bommerig, Mechelen

donderdag
10-5-2012

13.00-22.30

Jouw talent, jouw BoegBeeld

Marjolein Berger-Vos
www.intotuition.nl

La Source, Schin op Geul

donderdag 7-6-2012

13.30-22.30

‘Zo binnen, zo buiten’ De natuur als spiegel

Francien van de Wiel
www.tridance.nl

’s-Gravenvoeren  België

Sept. 2012

15.00-22.30

Doorbreken van gedrags-patronen met Healing Arts

Andre Brants
www.brantsspiritualcoaching.nl

La Source, Schin op Geul

dinsdag
23-10-2012

13.00-22.30

Live your Truth

Paul Lenferink
www.linnsittard.nl

La Source, Schin op Geul

Wil jij je lichaamsbewustzijn vergroten en meer keuzemogelijkheden creëren in je leven?
Dan zien we je graag op 13 maart!

Hartelijke groeten,

Eef Langenveld, eef@femaleconnection.nl
Jacqueline Wenting, jacqueline@femaleconnection.nl

Bekijk de web-site www.femaleconnection.nl